Użyj kolorowej karty jakości druku

Każda ryza papieru HP Sprocket, HP Sprocket Select lub HP Sprocket Plus zawiera specjalną niebieską lub pomarańczową kartę.

EDYTOWANIE ZDJĘĆ

Użyj funkcję edycji aplikacji Sprocket w celu dostosowania koloru, jasności, kontrastu i innych czynników na wydrukach. Można także użyć funkcję automatycznego naprawiania, aby poprawić swoje zdjęcia jednym dotknięciem.

UŻYWANIE PAPIERU HP

Używaj oryginalnego papieru atramentowego i fotograficznego HP Sprocket, HP Sprocket Plus lub HP Sprocket Studio (odpowiednio do modelu drukarki).

OPCJA CHŁODZENIA

Papier fotograficzny z samoprzylepnym tyłem, stworzony do drukarek HP Sprocket Select lub HP Sprocket Plus