כבר יש לך מדפסת תמונות HP Sprocket?

הדפס תמונות בגודל 2‎ x 3‎ אינץ' מהסמרטפון שלך

תוכל להנציח את שעות הבילוי עם החברים בעזרת תמונות או מדבקות בגודל של ‎2 x 3‎ אינץ' הניתנות לשיתוף באופן מיידי.

You are in a carousel. To navigate forward use right or up arrows. To navigate back use left or down arrows.

הדפס בקלות את תמונות המדיה החברתית שלך. בעזרת אפליקציית HP Sprocket2.

step 5
step 1
step 2
a
step 3
step 4
step 5
step 1

 

Vous avez parlé, nous vous avons écouté ! En savoir plus sur la suppression de la fonction Révéler. En savoir plus

1. L'impression en déplacement nécessite la connexion d'un appareil mobile au HP Sprocket via une connexion Bluetooth. L'impression mobile via l'application HP Sprocket A est prise en charge sur iPhone® et iPod touch® sur iOS v8.0 et versions ultérieures. Android Printing ™ est pris en charge sur les appareils Android utilisant le système d'exploitation v4.4 ou ultérieur. Bluetooth est une marque commerciale de son propriétaire et est utilisée par HP sous licence.

2. L'application HP Sprocket est requise.

3. Résistance à l'eau, aux déchirures et aux taches, basée sur des tests internes effectués par Zink Holdings, LLC.

La technologie ZINK® et les marques ZINK® sont la propriété de ZINK Holdings LLC. Utilisé sous licence.