Προϊόντα HP - Σχετικά με τη χρήση λογισμικού beta ή λογισμικού προεπισκόπησης

Η HP δεν συνιστά τη χρήση λογισμικού beta ή λογισμικού προεπισκόπησης.

Η εγγύηση που συνοδεύει τα προϊόντα HP δεν καλύπτει τη χρήση λογισμικού beta ή λογισμικού προεπισκόπησης. Η HP δεν παρέχει υποστήριξη για τη χρήση λογισμικού beta ή λογισμικού προεπισκόπησης, ούτε για τυχόν προβλήματα που οφείλονται στη χρήση τέτοιου λογισμικού. Το λογισμικό beta ή προεπισκόπησης ίσως περιέχει σφάλματα που μπορούν να προκαλέσουν άλλα σφάλματα ή προβλήματα. Όλοι όσοι χρησιμοποιούν λογισμικό beta ή λογισμικό προεπισκόπησης (π.χ. λειτουργικά συστήματα και προγράμματα οδήγησης υλικού) με ένα προϊόν HP θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορεί να έχουν προβλήματα για τα οποία η HP δεν θα παρέχει καμία υποστήριξη.
Αν πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε μια έκδοση beta ή προεπισκόπησης του λειτουργικού συστήματος (παρόλο που δεν υπάρχει υποστήριξη από την ΗΡ), ορισμένα προϊόντα ίσως λειτουργήσουν με τα ενσωματωμένα προγράμματα οδήγησης του λειτουργικού συστήματος.
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας παρέχοντας σχόλια σχετικά με την εμπειρία σας από το συγκεκριμένο έγγραφο..