Panorama son kullanıcı lisans anlaşması

Son kullanıcı Lisans Anlaşması

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("EULA"), sizinle (birey veya kuruluş) ve C&A Marketing, Inc. ("C&A") arasında, C&A'ya yüklenmiş veya C&A tarafından kullanıma sunulan herhangi bir Yazılım Ürününü kullanımınızı yöneten Aksi takdirde sizinle C&A veya tedarikçileri arasında ayrı bir lisans sözleşmesine tabi olmayan C&A ürününüz ("C&A Ürünü") ile birlikte kullanın. Diğer yazılımlar, çevrimiçi belgelerinde bir EULA içerebilir. "Yazılım Ürünü" terimi, bilgisayar yazılımı anlamına gelir ve ilgili medyayı, basılı materyalleri ve "çevrimiçi" veya elektronik belgeleri içerebilir.

Bu EULA'ya bir değişiklik veya ek, C&A Ürünü ile birlikte gelebilir.

YAZILIM ÜRÜNÜNDEKİ HAKLAR SADECE BU EULA'NIN TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARINI KABUL ETMENİZ DURUMUNDA SUNULMAKTADIR. YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KURARAK, KOPYALAYARAK, İNDİREREK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANARAK, BU EULA'NIN HÜKÜMLERİNE BAĞLI OLMAYI KABUL EDERSİNİZ. BU LİSANS KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, TEK ÇÖZÜMÜNÜZ KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜN TÜMÜNÜ (DONANIM VE YAZILIM) SATIN ALDIĞINIZ YERİN GERİ ÖDEME POLİTİKASINA TABİ OLARAK 14 GÜN İÇİNDE GERİ ÖDEME YAPMAKTIR.

Lisans hibe. C & a, bu eula'nın tüm şartlarına ve koşullarına uymanız koşuluyla size aşağıdaki hakları verir:

Kullanmak. Yazılım Ürününü tek bir bilgisayarda ("Bilgisayarınız") kullanabilirsiniz. Yazılım Ürünü size internet üzerinden sağlanmışsa ve orijinal olarak birden fazla bilgisayarda kullanım için lisanslanmışsa, Yazılım Ürününü yalnızca bu bilgisayarlarda kurabilir ve kullanabilirsiniz. Yazılım Ürününün bileşen parçalarını birden fazla bilgisayarda kullanmak üzere ayıramazsınız. Yazılım Ürününü dağıtma hakkınız yoktur. Yazılım Ürününü, Yazılım Ürününü kullanmak amacıyla Bilgisayarınızın geçici belleğine (RAM) yükleyebilirsiniz.

Depolamak. Yazılım Ürününü, C&A Ürününün yerel belleğine veya depolama aygıtına kopyalayabilirsiniz.

Kopyalama. Kopyanın tüm orijinal Yazılım Ürününün mülkiyet bildirimlerini içermesi ve yalnızca yedekleme amacıyla kullanılması koşuluyla, Yazılım Ürününün arşiv veya yedek kopyalarını oluşturabilirsiniz.

Hakların Saklanması. C&A ve tedarikçileri, bu EULA'da size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

ücretsiz. Bu EULA'nın hüküm ve koşullarına bakılmaksızın, tescilli olmayan C&A yazılımını veya üçüncü taraflarca kamu lisansı altında sağlanan yazılımı ("Ücretsiz Yazılım") oluşturan Yazılım Ürününün tamamı veya herhangi bir kısmı, aşağıdaki hüküm ve koşullara tabi olarak size lisanslanmıştır. ister ayrı bir sözleşme, ister streç film lisansı veya indirme sırasında kabul edilen elektronik lisans koşulları şeklinde olsun, bu tür Freeware'lere eşlik eden yazılım lisans sözleşmesi. Ücretsiz Yazılımın tarafınızca kullanımı, tamamen söz konusu lisansın hüküm ve koşullarına tabi olacaktır.

Kurtarma Çözümü. İster sabit disk sürücüsü tabanlı bir çözüm, ister harici bir medya tabanlı kurtarma çözümü (örneğin, disket, CD veya DVD) biçiminde olsun, C&A Ürününüzle birlikte/bu ürün için sağlanan herhangi bir yazılım kurtarma çözümü veya başka herhangi bir biçimde sağlanan eşdeğer bir çözüm , yalnızca kurtarma çözümünün orijinal olarak satın alındığı C&A Ürününün sabit diskini geri yüklemek için kullanılabilir. Bu tür bir kurtarma çözümünde yer alan herhangi bir Microsoft işletim sistemi yazılımının kullanımı, Microsoft Lisans Sözleşmesine tabi olacaktır.

Yükseltmeler. Yükseltme olarak tanımlanan bir yazılım ürününü kullanmak için, önce c & a tarafından yükseltme için uygun olarak tanımlanan orijinal yazılım ürünü için lisanslanmanız gerekir. Yükseltmeden sonra, yükseltme uygunluğunuzun temelini oluşturan orijinal Yazılım Ürününü artık kullanamazsınız. Yazılım Ürününü kullanarak, ayrıca C&A'nın belirli Yazılım Ürünlerinin sürümünü veya durumunu kontrol etmek için internete bağlandığında C&A Ürününüze otomatik olarak erişebileceğini ve bu tür Yazılım Ürünlerinin yükseltmelerini veya güncellemelerini C&A Ürününüze otomatik olarak indirip yükleyebileceğini kabul edersiniz. C&A Yazılımının ve C&A Ürününüzün işlevselliğini, performansını veya güvenliğini korumak için gereken yeni sürümleri veya güncellemeleri sağlamak ve size sağlanan destek veya diğer hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırmak. Belirli durumlarda ve yükseltme veya güncelleme türüne bağlı olarak, yükseltme veya güncellemeyi başlatmanızı gerektirebilecek bildirimler (açılır pencere veya başka yollarla) sağlanacaktır.

Ek yazılım. Bu eula, c & a tarafından sağlanan orijinal yazılım ürününe güncellemeler veya takviyeler için geçerlidir. c & a, güncelleme veya ek ile birlikte başka şartlar sağlamadıkça. Bu şartlar arasında bir çelişki olması durumunda, diğer şartlar geçerli olacaktır.

AKTAR.

Üçüncü şahıs. Yazılım Ürününün ilk kullanıcısı, Yazılım Ürününü bir kerelik başka bir son kullanıcıya devredebilir. Herhangi bir aktarım, tüm bileşen parçalarını, medyayı, basılı materyalleri, bu EULA'yı ve varsa Orijinallik Sertifikasını içermelidir. Transfer, sevkıyat gibi dolaylı bir transfer olamaz. Transferden önce, transfer edilen ürünü alan son kullanıcı tüm EULA şartlarını kabul etmelidir. Yazılım Ürününün devredilmesi üzerine lisansınız otomatik olarak feshedilir.

Kısıtlamalar. Yazılım Ürününü kiralayamaz, kiralayamaz veya ödünç veremez ya da Yazılım Ürününü ticari zaman paylaşımı veya büro kullanımı için kullanamazsınız. Bu EULA'da açıkça belirtilmedikçe, lisansı veya Yazılım Ürününü alt lisanslayamaz, atayamaz veya aktaramazsınız.

Tescilli haklar. Yazılım ürünündeki ve kullanıcı belgelerindeki tüm fikri mülkiyet hakları c & a veya tedarikçilerine aittir ve amerika birleşik devletleri telif hakkı, ticari sır ve ticari marka yasasının yanı sıra diğer geçerli yasalar ve uluslararası antlaşma hükümleri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasalarla korunmaktadır. Yazılım Ürünü'nden herhangi bir ürün kimliğini, telif hakkı bildirimini veya mülkiyet kısıtlamasını kaldırmayacaksınız.

Ters mühendislikte sınırlama. Yazılım ürününü tersine çeviremez, decompile veya sökemezsiniz, ancak bu sınırlamaya rağmen geçerli yasalara tabi tutulduğu veya bu eula'da açıkça sağlandığı sürece.

Terim. Bu eula, sonlandırılmadıkça veya reddedilmedikçe etkilidir. Bu EULA ayrıca, bu EULA'nın herhangi bir yerinde belirtilen koşullar üzerine veya bu EULA'nın herhangi bir hüküm veya koşuluna uymamanız durumunda sona erecektir.

VERİ TOPLAMA/KULLANMA İZNİ.

C&A, C&A Yazılımı ve C&A Ürününüzle ilgili anonim teknik bilgileri toplamak için çerezleri ve diğer web teknolojisi araçlarını kullanacaktır. Bu veriler, Bölüm 2'de açıklanan yükseltmeleri ve ilgili desteği veya diğer hizmetleri sağlamak için kullanılacaktır. C&A ayrıca İnternet Protokol adresiniz veya C&A Ürününüzle ilişkili diğer benzersiz tanımlayıcı bilgiler ve C&A Ürününüzün kaydı sırasında tarafınızca sağlanan veriler dahil olmak üzere kişisel bilgileri toplayacaktır. Yükseltmeler ve ilgili destek veya diğer hizmetleri sağlamanın yanı sıra, bu veriler size pazarlama iletişimleri göndermek için kullanılacaktır (her durumda geçerli yasanın gerektirdiği durumlarda açık rızanız ile).

Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, bu şartlar ve koşulları kabul ederek, c & a, iştirakleri ve bu eula'da açıklandığı gibi bağlı kuruluşlar tarafından anonim ve kişisel verilerin toplanmasına ve kullanılmasına izin verirsiniz. c & a'nın gizlilik politikası y sprocketprinters.com/pages/privacy-statement.

Üçüncü Taraflarca Toplama/Kullanım. C & a ürününüze dahil olan bazı yazılım programları, üçüncü taraf sağlayıcılar ( üçüncü taraf yazılım”) tarafından size ayrı olarak lisanslanmıştır. Bu tür bir yazılımı etkinleştirmemeyi/satın almamayı seçseniz bile, C&A Ürününüze Üçüncü Taraf Yazılımı yüklenebilir ve çalışır durumda olabilir. Üçüncü Şahıs Yazılımları, sisteminiz hakkında teknik bilgiler toplayabilir ve iletebilir (yani, IP adresi, benzersiz cihaz tanımlayıcısı, kurulu yazılım sürümü vb.) ve diğer sistem verileri. Bu bilgiler, üçüncü şahıslar tarafından teknik sistem özniteliklerini belirlemek ve yazılımın en güncel sürümünün sisteminize yüklendiğinden emin olmak için kullanılır. Üçüncü Şahıs Yazılımının bu teknik bilgileri toplamasını veya size otomatik olarak sürüm güncellemeleri göndermesini istemiyorsanız, İnternet'e bağlanmadan önce yazılımı kaldırmalısınız.

Garantilerin reddi. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, c & a ve tedarikçileri yazılım ürününü olduğu gibi” ve tüm hatalarla sağlar ve bu vesileyle diğer tüm garantileri, garantileri ve koşulları ifade eder, ima eder veya yasal olarak reddeder, ancak bunlarla sınırlı değildir, başlık ve ihlal etmeme garantileri, Herhangi bir zımni garanti, görev, garanti veya satılabilirlik koşulları, tatmin edici kalite, belirli bir amaç için uygunluk ve yazılım ürünü ile ilgili olarak virüslerin eksikliği. Bazı devletler/yargı alanları, zımni garantilerin veya zımni garantilerin süresindeki sınırlamaların dışlanmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki feragat, tarafınızdan size geçerli olmayabilir.

Avustralya ve yeni zelanda'da yazılım, avustralya ve yeni zelanda tüketici yasaları kapsamında hariç tutulamayan garantilerle birlikte gelir. Avustralyalı tüketiciler, öngörülebilir diğer kayıp veya hasar için büyük bir arıza ve tazminat için değiştirme veya geri ödeme hakkına sahiptir. Avustralyalı tüketiciler, kabul edilebilir kalitede olmazsa yazılımı tamir etme veya değiştirme hakkına sahiptir ve başarısızlık büyük bir başarısızlığa neden olmaz. Kişisel, ev içi veya ev içi kullanım veya tüketim için mal satın alan ve bir iş amacıyla ( yeni zelanda tüketicileri”) olmayan yeni zelanda tüketicileri, öngörülebilir diğer kayıp veya hasar için bir arıza ve tazminat için onarım, değiştirme veya geri ödeme hakkına sahiptir.

 

Sorumluluk sınırlaması. Yerel yasalara tabi olarak, tabi olabileceğiniz herhangi bir zarara rağmen, c & a'nın tüm sorumluluğu ve bu eula'nın herhangi bir şartı altında tedarikçilerinden herhangi biri ve tüm öngörüleriniz için özel çareniz, yazılım ürünü veya abd .00 için sizin tarafınızdan ödenen tutarın daha büyük olması ile sınırlı olacaktır. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA C&A VEYA TEDARİKÇİLERİ, KAR VEYA HASARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA DOLAYLI HASARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. İŞ KESİNTİSİ, KİŞİSEL YARALANMALAR İÇİN, YAZILIM ÜRÜNÜNÜN KULLANIMINDAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE YAZILIM ÜRÜNÜNÜN KULLANILMAMASINDAN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE BU EULA'NIN HERHANGİ BİR HÜKÜMÜYLE BAĞLANTILI OLAN GİZLİLİK KAYBI İÇİN BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI VE ÇÖZÜMÜN TEMEL AMACI BAŞARISIZ OLSA BİLE BİLDİRİLMİŞTİR. Bazı eyaletler/bölgeler arızi veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Abd hükümet müşterileri. Uzak 12.211 ve 12.212, ticari bilgisayar yazılımı, bilgisayar yazılımı belgeleri ve ticari öğeler için teknik veriler ile tutarlı c & a standart ticari lisansı altında abd hükümetine lisanslanmıştır.

İhracat yasalarına uygunluk. Yazılım ürününün (1) doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edilmediğinden, ihracat yasalarının ihlali veya (2) ihracat yasalarının da dahil olduğu herhangi bir amaç için kullanıldığından emin olmak için amerika birleşik devletleri ve diğer ülkelerin ("İhracat yasaları") tüm yasa ve yönetmeliklerine uyacaksınız. sınırlama olmaksızın, Nükleer, kimyasal veya biyolojik silah çoğalması.

Kapasite ve sözleşme yetkisi. Ikamet halinizde çoğunluğun yasal yaşı olduğunuzu ve varsa, işvereninizin bu sözleşmeye girmesi için usulüne uygun bir şekilde yetkilendirildiğinizi temsil edersiniz.

Uygulanabilir hukuk. Bu eula, ekipmanın satın alındığı ülkenin yasalarına tabidir.

Tüm anlaşma. Bu eula (c & a ürününe dahil olan bu eula için herhangi bir ek sözleşme veya değişiklik dahil), siz ve c ile yazılım ürünüyle ilgili tüm anlaşmadır ve tüm önceki veya eşzamanlı sözlü veya yazılı iletişimlerin yerini alır, Yazılım ürününe veya bu eula kapsamındaki diğer konulara ilişkin teklifler ve temsiller. Bu eula şartları ile destek hizmetleri için herhangi bir c & a politikaları veya programlarının şartları ne kadar olursa olsun, bu eula şartları kontrol edecektir.