Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi - Çince

Son kullanıcı Lisans Anlaşması

Lütfen bu cihazı kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz

 

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("EULA"), herhangi bir yazılım ürününü kullanımınızı yönetmek için sizinle (birey veya kuruluş) ve C&A Trading (Shenzhen) Co., Ltd., C&A Marketing, Inc. ("C&A") arasında akdedilmiştir. C&A'ya yüklediğiniz veya C&A tarafından C&A Ürünleriniz ("C&A Ürünleri") ile birlikte kullanım için sağlanan, sizinle C&A veya tedarikçileri arasında ayrı bir lisans sözleşmesine tabi olmayan. Diğer yazılımların çevrimiçi belgeleri EULA'ları içerebilir. "Yazılım ürünü" terimi, ilişkili medyayı, basılı materyalleri ve "çevrimiçi" veya elektronik belgeleri içerebilen bilgisayar yazılımını ifade eder.

 

C&A Ürünlerine bu EULA'da değişiklikler veya eklemeler eşlik edebilir.

Yazılım ürünündeki haklar, yalnızca bu EULA'nın tüm hüküm ve koşullarını kabul etmeniz durumunda sağlanır. YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KURARAK, KOPYALAYARAK, İNDİREREK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANARAK, BU EULA'NIN HÜKÜMLERİNE BAĞLI OLMAYI KABUL EDERSİNİZ. Bu lisans koşullarını kabul etmezseniz, tek çareniz, satın aldığınız yerin para iadesi politikasına uygun olarak, kullanılmamış ürünün tamamını (donanım ve yazılım) 14 gün içinde iade etmek olacaktır.

 

İzin ver. C&A, bu EULA'nın tüm hüküm ve koşullarına uymanız koşuluyla size aşağıdaki hakları verir:

kullanmak. Yazılım Ürününü tek bir bilgisayarda ("Bilgisayarınız") kullanabilirsiniz. Yazılım ürünü size İnternet üzerinden sağlanmışsa ve orijinal olarak birden fazla bilgisayarda kullanım için lisanslanmışsa, yazılım ürününü yalnızca bu bilgisayarlarda kurabilir ve kullanabilirsiniz. Bir yazılım ürününün bileşenlerini birden fazla bilgisayarda kullanmak üzere ayıramazsınız. Yazılım ürünlerini dağıtma yetkiniz yok. Yazılım ürününü bilgisayarınızın geçici belleğine (RAM) yükleyerek kullanabilirsiniz.

depolamak. Yazılım ürününü, C&A ürününün yerel belleğine veya depolama aygıtına kopyalayabilirsiniz.

kopyala. Orijinal Yazılım Ürününün tüm mülkiyet bildirimlerini içermesi ve yalnızca yedekleme amacıyla kullanılması koşuluyla, Yazılım Ürününün bir arşivini veya yedek kopyasını oluşturabilirsiniz.

Hakları saklıdır. C&A ve tedarikçileri, bu EULA'da size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Ücretsiz yazılım. Bu EULA'nın hüküm ve koşullarına bakılmaksızın, tescilli olmayan C&A yazılımını veya bir üçüncü şahıs tarafından bir kamu lisansı altında sağlanan yazılımı ("Ücretsiz Yazılım") oluşturan bir yazılım ürününün tamamı veya herhangi bir kısmı, size, söz konusu koşullara bağlı olarak lisanslanmıştır. ücretsiz yazılım Yazılım için yazılım lisans sözleşmesinin hüküm ve koşulları, ister tek başına bir sözleşme, ister shrink-wrap lisansı, isterse indirme sırasında kabul edilen elektronik lisans koşulları şeklinde olsun. Özgür Yazılımı kullanımınız, tamamen bu tür lisansların hüküm ve koşullarına tabi olacaktır.

kurtarma çözümü. C&A ürününüzle/ürününüz için sağlanan herhangi bir yazılım kurtarma çözümü, ister sabit sürücü tabanlı bir çözüm, ister disket, CD veya DVD gibi harici medya tabanlı bir kurtarma çözümü biçiminde olsun, isterse başka bir biçimde olsun, yalnızca kurtarma çözümünün orijinal olarak satın alındığı C&A ürününün sabit sürücüsünü kurtarın. Bu tür kurtarma çözümlerinde bulunan herhangi bir Microsoft işletim sistemi yazılımının kullanımı, Microsoft Lisans Sözleşmesi'ne tabidir.

Yükselt. güçlü>Yükseltme olarak tanımlanan bir yazılım ürününü kullanmak için, önce C&A tarafından yükseltmeye uygun olarak tanımlanan orijinal yazılım ürünü için bir lisans almanız gerekir. Yükseltmeden sonra, yükseltme uygunluğunuzun temelini oluşturan orijinal yazılım ürününü artık kullanamazsınız. Yazılım ürünlerini kullanarak, ayrıca C&A'nın belirli yazılım ürünlerinin sürümünü veya durumunu kontrol etmek için İnternet'e bağlandığında C&A ürünlerinize otomatik olarak erişebileceğini ve bu tür yazılım ürünlerinin yükseltmelerini veya güncellemelerini C&A Ürünlerinize otomatik olarak indirip yükleyebileceğini kabul edersiniz. C&A Yazılımının ve C&A Ürünlerinizin işlevselliğini, performansını veya güvenliğini korumak ve size destek veya diğer hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırmak için gereken yeni sürümler veya güncellemeler. Bazı durumlarda, yükseltme veya güncelleme türüne bağlı olarak, yükseltme veya güncellemeyi başlatmanızı gerektirebilecek bir bildirim (açılır pencere aracılığıyla veya başka bir şekilde) sağlanacaktır.

Ek yazılım. Bu EULA, C&A'nın güncelleme veya ek ile aynı zamanda başka şartlar sağlamadığı sürece, C&A tarafından sağlanan orijinal yazılım ürününe yönelik güncellemeler veya ekler için geçerlidir. Bu şartlar arasında bir çelişki olması durumunda, diğer şartlar geçerli olacaktır.

Aktar.

üçüncü şahıslar. Bir yazılım ürününün ilk kullanıcısı, yazılım ürününü bir kerelik başka bir son kullanıcıya devredebilir. Herhangi bir atama, tüm bileşenleri, medyayı, basılı materyalleri, bu EULA'yı ve varsa Orijinallik Sertifikasını içermelidir. Temlik, sevkıyat gibi dolaylı bir devir olamaz. Devir işleminden önce, devredilen ürünü alan son kullanıcının tüm EULA şartlarını kabul etmesi gerekir. Yazılım ürününün devredilmesi üzerine lisansınız otomatik olarak sona erecektir.

sınır. Yazılım Ürününü kiralayamaz, kiralayamaz veya ödünç veremez ya da Yazılım Ürününü ticari zaman paylaşımı veya ofis kullanımı için kullanamazsınız. Bu EULA'da açıkça belirtilmediği sürece, Lisansı veya Yazılım Ürününü alt lisanslayamaz, atayamaz veya aktaramazsınız.

Mülkiyet hakları. Yazılım ürünleri ve kullanıcı belgelerindeki tüm fikri mülkiyet hakları C&A'ya veya tedarikçilerine aittir ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Amerika Birleşik Devletleri telif hakkı, ticari sır ve ticari marka yasaları ile diğer geçerli yasalar ve uluslararası anlaşma hükümleri dahil olmak üzere yasalarla korunmaktadır. Yazılım ürününden herhangi bir ürün kimliğini, telif hakkı bildirimini veya mülkiyet kısıtlamasını kaldıramazsınız.

Tersine mühendislikle ilgili kısıtlamalar. Bu sınırlamaya bakılmaksızın veya bu EULA'da açıkça belirtilen şekilde, yalnızca geçerli yasa tarafından yetkilendirilmediği sürece Yazılım Ürününü tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya kaynak koda dönüştürme işlemi yapamazsınız.

SÜRE Bu EULA, feshedilmedikçe veya reddedilmedikçe geçerlidir. Bu EULA, bu EULA'nın herhangi bir yerinde belirtilen koşullar altında veya bu EULA'nın herhangi bir hüküm veya koşuluna uymamanız durumunda da sona erecektir.

Verilerin toplanmasına/kullanılmasına onay.

C&A, C&A yazılımı ve C&A ürünlerinizle ilgili anonim teknik bilgileri toplamak için çerezleri ve diğer web teknolojisi araçlarını kullanacaktır. Bu veriler, Bölüm 2'de açıklanan yükseltmeleri ve ilgili desteği veya diğer hizmetleri sağlamak için kullanılacaktır. C&A ayrıca, İnternet Protokolü adresiniz veya C&A Ürününüzle ilişkili diğer benzersiz tanımlayıcı bilgiler de dahil olmak üzere ve C&A Ürününüzü kaydettirdiğinizde sizin tarafınızdan kişisel bilgileri toplayacaktır. Yükseltmeler ve ilgili destek veya diğer hizmetlerin sağlanmasına ek olarak, bu veriler size pazarlama iletişimleri göndermek için de kullanılacaktır (yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlarda ve her durumda açık rızanızla).

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, bu hüküm ve koşulları kabul ederek, bu EULA'da ve ayrıca C&A; com/pages/gizlilik bildirimi.

 

Üçüncü Taraflarca Toplama/Kullanım. C&A Ürünlerinizde bulunan belirli yazılım programları, üçüncü şahıs satıcılar tarafından sağlanır ve size ayrı olarak lisanslanır ("Üçüncü Şahıs Yazılımları"). Bu tür bir yazılımı etkinleştirmemeyi/satın almamayı seçseniz bile, C&A ürününüz üçüncü taraf yazılımları yükleyebilir ve çalıştırabilir. Üçüncü taraf yazılımlar, sisteminiz (yani IP adresi, benzersiz cihaz tanımlayıcısı, kurulu yazılım sürümü vb.) ve diğer sistem verileri hakkında teknik bilgiler toplayabilir ve iletebilir. Üçüncü taraflar, bu bilgileri teknik sistem özelliklerini belirlemek ve yazılımın en son sürümünün sisteminizde kurulu olduğundan emin olmak için kullanır. Üçüncü taraf yazılımların bu teknik bilgileri toplamasını veya size sürüm güncellemelerini otomatik olarak göndermesini istemiyorsanız, İnternet'e bağlanmadan önce yazılımı kaldırmalısınız.

Garanti feragatnamesi. güçlü>Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, C&A ve tedarikçileri, yazılım ürünlerini "olduğu gibi" ve tüm hatalarıyla birlikte sağlar ve işbu belgeyle, açık, zımni veya yasal olsun, bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm diğer garantileri, garantileri ve koşulları reddeder. mülkiyet ve ihlal etmeme garantileri, her türlü zımni garantiler, yükümlülükler, garantiler veya satılabilirlik, kalite, belirli bir amaca uygunluk koşulları ve yazılım ürünüyle ilgili tüm virüsler. Bazı eyaletler/bölgeler, zımni garantilerin hariç tutulmasına veya sürelerinin sınırlandırılmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sorumluluk reddi sizin için tam olarak geçerli olmayabilir.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da yazılım, Avustralya ve Yeni Zelanda tüketici yasaları tarafından hariç tutulamayacak garantiler sağlar. Avustralyalı tüketiciler, büyük arızalar için değiştirme veya para iadesi ve makul olarak öngörülebilir diğer kayıp veya hasarlar için tazminat alma hakkına sahiptir. Avustralyalı tüketiciler, yazılım standartların altındaysa ve arıza büyük bir arıza teşkil etmiyorsa, yazılımın onarılmasını veya değiştirilmesini talep etme hakkına da sahiptir. Ticari amaçlar dışında kişisel, ev veya ev kullanımı veya tüketim amacıyla mal satın alan Yeni Zelandalı tüketiciler ("Yeni Zelanda Tüketicileri") arızalar ve diğer makul öngörülebilir kayıp veya yaralanmalar için onarım, değiştirme veya para iadesi alma hakkına sahiptir.

 

Sorumluluğun Sınırlandırılması. Yerel yasalar uyarınca maruz kalabileceğiniz herhangi bir zarara bakılmaksızın, bu EULA'nın herhangi bir koşulu kapsamında C&A ve tedarikçilerinden herhangi biri ve yukarıda belirtilenlerin tümü için münhasır çözüm yolunuz, yalnızca yazılım ürünü için ödediğiniz gerçek miktarla veya hangisi olursa olsun, 5.00$ ile sınırlı olacaktır. daha yüksektir. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE, C&A VEYA TEDARİKÇİLERİ HİÇBİR DURUMDA, KAR İÇİN KÂR KARŞISINDAKİ DİĞER ZARARLAR VEYA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA DOLAYLI HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. , kişisel yaralanma, yazılım ürününün kullanımı veya kullanılamaması ile bağlantılı olarak veya bu EULA'nın herhangi bir hükmü ile bağlantılı olarak veya herhangi bir şekilde, C&A veya herhangi bir tedarikçiye bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsa bile, mahremiyet kaybı ve Düzeltilmiş olsa bile Önlemler temel amaçlarına ulaşamadı. BAZI DEVLETLER/YARGI BÖLGELERİ ARIZİ VEYA NİHAİ HASARLARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA VEYA HARİÇ TUTMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

ABD hükümeti müşterileri. FAR 12.211 ve 12.212 ile uyumlu olarak, Ticari Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Yazılımı Belgeleri ve Ticari Öğeler için Teknik Veriler, C&A'nın Ticari Standartları kapsamında ABD Hükümetine lisanslanmıştır.

İhracat yasalarına uyun. Yazılım Ürünlerinin (1) İhracat Kanunlarını ihlal ederek doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edilmemesini veya (2) yasaklanmış herhangi bir amaçla kullanılmamasını sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin tüm kanun ve düzenlemelerine ("İhracat Kanunları") uymalısınız. Nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların yayılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İhracat Yasaları ile.

Sözleşme akdetme yeteneği ve yetkisi. İkamet ettiğiniz eyalette reşit olduğunuzu ve varsa işvereniniz tarafından bu sözleşmeyi akdetmek için usulüne uygun olarak yetkilendirildiğinizi beyan edersiniz.

Uygulanabilir yasa. Bu EULA, ekipmanın satın alındığı ülkenin yasalarına tabidir.

Sözleşmeyi Tamamlayın. Bu EULA (C&A Ürününde yer alan bu EULA'ya yapılan tüm ekler veya değişiklikler dahil), Yazılım Ürünü ile ilgili olarak siz ve C&A arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve Yazılım Ürünü veya bu EULA kapsamındaki diğer tüm anlaşmaların yerine geçer. veya konuyla ilgili yazılı iletişim, teklif ve beyanlar. Herhangi bir C&A koşulları kapsamında Hizmetleri desteklemeye yönelik politikalar veya planlar ile bu EULA'nın koşulları arasında bir çelişki olması durumunda, bu EULA'nın koşulları geçerli olacaktır.