Son kullanıcı Lisans Anlaşması

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUN

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("EULA"), sizinle (birey veya kuruluş) ve C&A Marketing, Inc. ("C&A") arasında, C&A'ya yüklenmiş veya C&A tarafından kullanıma sunulan herhangi bir Yazılım Ürününü kullanımınızı yöneten Aksi takdirde sizinle C&A veya tedarikçileri arasında ayrı bir lisans sözleşmesine tabi olmayan C&A ürününüz ("C&A Ürünü") ile birlikte kullanın. Diğer yazılımlar, çevrimiçi belgelerinde bir EULA içerebilir. "Yazılım Ürünü" terimi, bilgisayar yazılımı anlamına gelir ve ilgili medyayı, basılı materyalleri ve "çevrimiçi" veya elektronik belgeleri içerebilir.

Bu EULA'ya bir değişiklik veya ek, C&A Ürünü ile birlikte gelebilir.

YAZILIM ÜRÜNÜNDEKİ HAKLAR SADECE BU EULA'NIN TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARINI KABUL ETMENİZ DURUMUNDA SUNULMAKTADIR. YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KURARAK, KOPYALAYARAK, İNDİREREK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANARAK, BU EULA'NIN HÜKÜMLERİNE BAĞLI OLMAYI KABUL EDERSİNİZ. BU LİSANS KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, TEK ÇÖZÜMÜNÜZ KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜN TÜMÜNÜ (DONANIM VE YAZILIM) SATIN ALDIĞINIZ YERİN GERİ ÖDEME POLİTİKASINA TABİ OLARAK 14 GÜN İÇİNDE GERİ ÖDEME YAPMAKTIR.

 1. LİSANS VERİLMESİ. C&A, bu EULA'nın tüm hüküm ve koşullarına uymanız koşuluyla size aşağıdaki hakları verir:
 2. Kullanmak. Yazılım Ürününü tek bir bilgisayarda ("Bilgisayarınız") kullanabilirsiniz. Yazılım Ürünü size internet üzerinden sağlanmışsa ve orijinal olarak birden fazla bilgisayarda kullanım için lisanslanmışsa, Yazılım Ürününü yalnızca bu bilgisayarlarda kurabilir ve kullanabilirsiniz. Yazılım Ürününün bileşen parçalarını birden fazla bilgisayarda kullanmak üzere ayıramazsınız. Yazılım Ürününü dağıtma hakkınız yoktur. Yazılım Ürününü, Yazılım Ürününü kullanmak amacıyla Bilgisayarınızın geçici belleğine (RAM) yükleyebilirsiniz.
 3. Depolamak. Yazılım Ürününü, C&A Ürününün yerel belleğine veya depolama aygıtına kopyalayabilirsiniz.
 4. Kopyalama. Kopyanın tüm orijinal Yazılım Ürününün mülkiyet bildirimlerini içermesi ve yalnızca yedekleme amacıyla kullanılması koşuluyla, Yazılım Ürününün arşiv veya yedek kopyalarını oluşturabilirsiniz.
 5. Hakların Saklanması. C&A ve tedarikçileri, bu EULA'da size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.
 6. ücretsiz. Bu EULA'nın hüküm ve koşullarına bakılmaksızın, tescilli olmayan C&A yazılımını veya üçüncü taraflarca kamu lisansı altında sağlanan yazılımı ("Ücretsiz Yazılım") oluşturan Yazılım Ürününün tamamı veya herhangi bir kısmı, aşağıdaki hüküm ve koşullara tabi olarak size lisanslanmıştır. ister ayrı bir sözleşme, ister streç film lisansı veya indirme sırasında kabul edilen elektronik lisans koşulları şeklinde olsun, bu tür Freeware'lere eşlik eden yazılım lisans sözleşmesi. Ücretsiz Yazılımın tarafınızca kullanımı, tamamen söz konusu lisansın hüküm ve koşullarına tabi olacaktır.
 7. Kurtarma Çözümü. İster sabit disk sürücüsü tabanlı bir çözüm, ister harici bir medya tabanlı kurtarma çözümü (örneğin, disket, CD veya DVD) biçiminde olsun, C&A Ürününüzle birlikte/bu ürün için sağlanan herhangi bir yazılım kurtarma çözümü veya başka herhangi bir biçimde sağlanan eşdeğer bir çözüm , yalnızca kurtarma çözümünün orijinal olarak satın alındığı C&A Ürününün sabit diskini geri yüklemek için kullanılabilir. Bu tür bir kurtarma çözümünde yer alan herhangi bir Microsoft işletim sistemi yazılımının kullanımı, Microsoft Lisans Sözleşmesine tabi olacaktır.
 8. YÜKSELTMELER. Yükseltme olarak tanımlanan bir Yazılım Ürününü kullanmak için, öncelikle C&A tarafından yükseltme için uygun olarak tanımlanan orijinal Yazılım Ürünü için lisans almış olmanız gerekir. Yükseltmeden sonra, yükseltme uygunluğunuzun temelini oluşturan orijinal Yazılım Ürününü artık kullanamazsınız. Yazılım Ürününü kullanarak, ayrıca C&A'nın belirli Yazılım Ürünlerinin sürümünü veya durumunu kontrol etmek için internete bağlandığında C&A Ürününüze otomatik olarak erişebileceğini ve bu tür Yazılım Ürünlerinin yükseltmelerini veya güncellemelerini C&A Ürününüze otomatik olarak indirip yükleyebileceğini kabul edersiniz. C&A Yazılımının ve C&A Ürününüzün işlevselliğini, performansını veya güvenliğini korumak için gereken yeni sürümleri veya güncellemeleri sağlamak ve size sağlanan destek veya diğer hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırmak. Belirli durumlarda ve yükseltme veya güncelleme türüne bağlı olarak, yükseltme veya güncellemeyi başlatmanızı gerektirebilecek bildirimler (açılır pencere veya başka yollarla) sağlanacaktır.
 9. EK YAZILIM. Bu EULA, C&A tarafından sağlanan orijinal Yazılım Ürününün güncellemeleri veya ekleri için, C&A, güncelleme veya ek ile birlikte başka şartlar sağlamadıkça geçerlidir. Bu şartlar arasında bir çelişki olması durumunda, diğer şartlar geçerli olacaktır.
 10. AKTAR.
 11. Üçüncü şahıs. Yazılım Ürününün ilk kullanıcısı, Yazılım Ürününü bir kerelik başka bir son kullanıcıya devredebilir. Herhangi bir aktarım, tüm bileşen parçalarını, medyayı, basılı materyalleri, bu EULA'yı ve varsa Orijinallik Sertifikasını içermelidir. Transfer, sevkıyat gibi dolaylı bir transfer olamaz. Transferden önce, transfer edilen ürünü alan son kullanıcı tüm EULA şartlarını kabul etmelidir. Yazılım Ürününün devredilmesi üzerine lisansınız otomatik olarak feshedilir.
 12. Kısıtlamalar. Yazılım Ürününü kiralayamaz, kiralayamaz veya ödünç veremez ya da Yazılım Ürününü ticari zaman paylaşımı veya büro kullanımı için kullanamazsınız. Bu EULA'da açıkça belirtilmedikçe, lisansı veya Yazılım Ürününü alt lisanslayamaz, atayamaz veya aktaramazsınız.
 13. MÜLKİYET HAKLARI. Yazılım Ürünü ve kullanıcı belgelerindeki tüm fikri mülkiyet hakları C&A veya tedarikçilerine aittir ve Birleşik Devletler telif hakkı, ticari sır ve ticari marka kanunu ile diğer geçerli kanunlar ve uluslararası anlaşma hükümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunlarla korunmaktadır. . Yazılım Ürünü'nden herhangi bir ürün kimliğini, telif hakkı bildirimini veya mülkiyet kısıtlamasını kaldırmayacaksınız.
 14. TERSİNE MÜHENDİSLİKTE SINIRLAMA. Yazılım Ürünü üzerinde tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya kaynak koda dönüştürme işlemi yapamazsınız veya bu hakkın bu sınırlamaya bakılmaksızın geçerli yasa kapsamında zorunlu kılındığı veya bu EULA'da açıkça öngörüldüğü durumlar dışında ve bunun dışında yapamazsınız.
 15. TERİM. Bu EULA, feshedilmedikçe veya reddedilmedikçe geçerlidir. Bu EULA ayrıca, bu EULA'nın herhangi bir yerinde belirtilen koşullar üzerine veya bu EULA'nın herhangi bir hüküm veya koşuluna uymamanız durumunda sona erecektir.
 16. VERİ TOPLAMA/KULLANMA İZNİ.
 17. C&A, C&A Yazılımı ve C&A Ürününüzle ilgili anonim teknik bilgileri toplamak için çerezleri ve diğer web teknolojisi araçlarını kullanacaktır. Bu veriler, Bölüm 2'de açıklanan yükseltmeleri ve ilgili desteği veya diğer hizmetleri sağlamak için kullanılacaktır. C&A ayrıca İnternet Protokol adresiniz veya C&A Ürününüzle ilişkili diğer benzersiz tanımlayıcı bilgiler ve C&A Ürününüzün kaydı sırasında tarafınızca sağlanan veriler dahil olmak üzere kişisel bilgileri toplayacaktır. Yükseltmeler ve ilgili destek veya diğer hizmetleri sağlamanın yanı sıra, bu veriler size pazarlama iletişimleri göndermek için kullanılacaktır (her durumda geçerli yasanın gerektirdiği durumlarda açık rızanız ile).

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, bu hüküm ve koşulları kabul ederek, bu EULA'da ve C&A'nın gizlilik politikasında ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde C&A, yan kuruluşları ve bağlı kuruluşları tarafından anonim ve kişisel verilerin toplanmasına ve kullanılmasına izin vermiş olursunuz. sprocketprinters.com/pages/privacy-statement.

 1. Üçüncü Taraflarca Toplama/Kullanım. C&A Ürününüze dahil olan belirli yazılım programları, size üçüncü şahıs sağlayıcılar ("Üçüncü Şahıs Yazılımları") tarafından sağlanır ve ayrıca lisanslanır. Bu tür bir yazılımı etkinleştirmemeyi/satın almamayı seçseniz bile, C&A Ürününüze Üçüncü Taraf Yazılımı yüklenebilir ve çalışır durumda olabilir. Üçüncü Şahıs Yazılımları, sisteminiz hakkında teknik bilgiler toplayabilir ve iletebilir (yani, IP adresi, benzersiz cihaz tanımlayıcısı, kurulu yazılım sürümü vb.) ve diğer sistem verileri. Bu bilgiler, üçüncü şahıslar tarafından teknik sistem özniteliklerini belirlemek ve yazılımın en güncel sürümünün sisteminize yüklendiğinden emin olmak için kullanılır. Üçüncü Şahıs Yazılımının bu teknik bilgileri toplamasını veya size otomatik olarak sürüm güncellemeleri göndermesini istemiyorsanız, İnternet'e bağlanmadan önce yazılımı kaldırmalısınız.
 2. GARANTİLERİN REDDİ. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE, C&A VE TEDARİKÇİLERİ YAZILIM ÜRÜNÜNÜ "OLDUĞU GİBİ" VE TÜM HATALARIYLA SAĞLAR VE BURADA, BÜTÜN GARANTİLERİ, GARANTİLERİ VE KOŞULLARI, EISTATED, EXPRESS, IMPLIMENTY DIŞINDA REDDEDER. UNVAN VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ, ZIMNİ GARANTİLER, GÖREVLER, GARANTİLER VEYA SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE VGÜRÜNÜNÜN KULLANILMAMASINA İLİŞKİN SINIRLIDIR. Bazı eyaletler/bölgeler zımni garantilerin hariç tutulmasına veya zımni garantilerin süresine ilişkin sınırlamalara izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki sorumluluk reddi sizin için tamamen geçerli olmayabilir.

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'DA YAZILIM, AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA TÜKETİCİ YASALARINA GÖRE HARİÇ TUTULAMAYAN GARANTİLERLE GELİR. AVUSTRALYA TÜKETİCİLERİNİN BÜYÜK BİR ARIZA İÇİN DEĞİŞİM VEYA İADE HAKKI VE DİĞER MAKUL ÖNGÖRÜLEBİLİR KAYIP VEYA HASAR İÇİN TAZMİNAT HAKKI BULUNMAKTADIR. AVUSTRALYALI TÜKETİCİLER AYRICA YAZILIMIN KABUL EDİLEBİLİR KALİTEDE OLMAMASI VE ARIZANIN BÜYÜK BİR ARIZA OLUMSUZ OLMAMASI DURUMUNDA YAZILIMIN ONARILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKI BULUNMAKTADIR. KİŞİSEL, YERLİ VEYA EV KULLANIMI VEYA TÜKETİM İÇİN VE BİR İŞ AMACI OLMAYAN MAL SATIN ALAN YENİ ZELANDA TÜKETİCİLERİ ("YENİ ZELANDA TÜKETİCİLERİ") TAMİR, DEĞİŞTİRME VEYA İADE VE GERİ ÖDEMELER İÇİN GERİ ÖDEME HAKKI BULUNMAKTADIR. ZARAR.

 1. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. Yerel yasalara tabi olarak, maruz kalabileceğiniz herhangi bir zarara bakılmaksızın, C&A'nın ve tedarikçilerinden herhangi birinin bu EULA'nın herhangi bir hükmü kapsamındaki tüm sorumluluğu ve yukarıda belirtilenlerin tümü için sizin münhasır çözüm yolunuz, C&A tarafından fiilen ödenen tutarın daha büyük olanıyla sınırlı olacaktır. Yazılım Ürünü veya 5,00 ABD Doları için ayrı olarak. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA C&A VEYA TEDARİKÇİLERİ, KAR VEYA HASARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA DOLAYLI HASARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. İŞ KESİNTİSİ, KİŞİSEL YARALANMALAR İÇİN, YAZILIM ÜRÜNÜNÜN KULLANIMINDAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE YAZILIM ÜRÜNÜNÜN KULLANILMAMASINDAN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE BU EULA'NIN HERHANGİ BİR HÜKÜMÜYLE BAĞLANTILI OLAN GİZLİLİK KAYBI İÇİN BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI VE ÇÖZÜMÜN TEMEL AMACI BAŞARISIZ OLSA BİLE BİLDİRİLMİŞTİR. Bazı eyaletler/bölgeler arızi veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.
 2. ABD HÜKÜMET MÜŞTERİLERİ. FAR 12.211 ve 12.212 ile uyumlu olarak, Ticari Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Yazılımı Belgeleri ve Ticari Öğeler için Teknik Veriler, C&A'nın standart ticari lisansı kapsamında ABD Hükümetine lisanslanmıştır.
 3. İHRACAT YASALARINA UYUM. Yazılım Ürününün (1) doğrudan veya dolaylı olarak, İhracat Kanunlarını ihlal edecek şekilde ihraç edilmediğinden veya (2) bunun için kullanılmadığından emin olmak için Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin tüm kanun ve düzenlemelerine ("İhracat Kanunları") uymalısınız. Nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların yayılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İhracat Yasaları tarafından yasaklanan herhangi bir amaç.
 4. SÖZLEŞME KAPASİTE VE YETKİ. İkamet ettiğiniz eyalette yasal olarak reşit olduğunuzu ve varsa işvereniniz tarafından bu sözleşmeyi akdetmek için usulüne uygun olarak yetkilendirildiğinizi beyan edersiniz.
 5. UYGULANABİLİR YASA. Bu EULA, ekipmanın satın alındığı ülkenin yasalarına tabidir.
 6. TÜM ANLAŞMA. Bu EULA (C&A Ürünü ile birlikte verilen bu EULA'ya yapılan herhangi bir ek veya değişiklik dahil), Yazılım Ürünü ile ilgili olarak siz ve C&A arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve aşağıdakilerle ilgili olarak önceki veya eşzamanlı tüm sözlü veya yazılı iletişimlerin, tekliflerin ve beyanların yerini alır. Yazılım Ürünü veya bu EULA kapsamındaki diğer herhangi bir konu. Destek hizmetlerine yönelik C&A politikalarının veya programlarının koşullarının bu EULA'nın koşullarıyla çelişmesi durumunda, bu EULA'nın koşulları geçerli olacaktır.