HP Sprocket-fotoskrivare - Installera skrivaren

Detta dokument gäller för HP Sprocket-fotoskrivare och appen HP Sprocket för Android- och Apple-enheter.
För att installera skrivaren för första gången, ta ur skrivaren ur förpackningen och ta bort all förpackningsmaterial, installera appen HP Sprocket, anslut skrivaren till din mobila enhet, fyll på HP Sprocket-fotopapperoch kalibrera sedan skrivaren.

Steg 1: Ta skrivaren ur förpackningen

Ta skrivaren ur förpackningen, ta bort plastemballaget från skrivaren och återvinn sedan förpackningsmaterialet.
Ta skrivaren ur förpackningen

Steg 2: Para ihop skrivaren och den mobila enheten

Installera appen HP Sprocket på din mobilenhet och parkoppla din mobilenhet med skrivaren via en Bluetoot-anslutning. Appen behövs för att ansluta skrivaren och skriva ut foton från din mobila enhet.
 1. Gå till hemsidan HP Sprocket (på engelska) och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ladda ned och installera appen.
 2. Slå på skrivaren efter att du har installerat appen.
  Slå på skrivaren
 3. Öppna menyn Bluetooth-inställningar på din mobila enhet och kontrollera sedan att Bluetooth är aktiverad.
 4. Öppna HP Sprocket-appen.
 5. Om en välkomstskärm visas klickar du på inställningsskärmen och följer anvisningarna på skärmen.
 6. Tryck på ikonen Meny. Tryck på sprocket tryck sedan på Hantera skrivare.
  En lista över tillgängliga Sprockets visas.
  • Om din skrivare visas är skrivaren ansluten.
  • Om skrivaren inte visas trycker du på Lägg till ny skrivare och klickar på skrivaren.

Steg 3: Fyll på HP Sprocket-fotopapper

Lägg i HP Sprocket-fotopapper med storleken 5,0 x 7,6 cm (2 x 3 tum) i inmatningsfacket.
 1. Stäng av skrivaren.
 2. Ta bort det övre locket genom att skjuta bort det från utmatningsfacket och lägg det åt sidan.
   Ta bort det övre locket
  1. Skjut bort det övre locket
  2. Ta bort det övre locket
 3. Lägg i upp till 10 ark med HP Sprocket-fotopapper med det blåa utskriftskvalitetskortet (tidigare Smartsheet). Se till att det blå kortet finns på botten av stapeln med streckkoden riktad nedåt och fotopapperet med HP-logotyperna riktat nedåt
  obs!
  Behåll det blåa kortet tills du är klar med alla 10 ark och kassera det sedan.
  Fylla på HP Sprocket-fotopapper
 4. Justera det övre locket med spåren på utsidan av skrivaren och skjut sedan det övre locket mot utmatningsfacket tills det sitter ordentligt.
   Stängning av den övre luckan
  1. Lyft upp det övre locket
  2. Skjut bort det övre locket
 5. Starta skrivaren.

Steg 4: Kalibrera skrivaren

Skicka ett utskriftsjobb med appen HP Sprocket för att kalibrera skrivaren med det blåa utskriftskvalitetskortet.
 1. På din mobila enhet öppnar du HP Sprocket-appen.
 2. Markera det foto som du vill skriva via startskärmen.
  Skärmen Förhandsgranskning visas.
 3. Tryck på Redigera eller ikonen Redigera för att justera fotots utseende, lägga till text eller klistermärken, och använda filter.
 4. Tryck på bockmarkeringen för att spara ändringarna och klicka sedan på ikonen Skriv ut.
  Skrivaren kalibreras med det färgade kortet.
 5. Vänta tills Sprocket är inaktiv och tyst och försök sedan ta bort det färgade kortet.
  När kalibreringen är klar skrivs fotot ut.
Mer information finns under Använda appen HP Sprocket
Hjälp oss att bli bättre genom att lämna feedback om din åsikt om dokumentet.
For more information, go to Using the HP Sprocket App