Drukarki HP Sprocket - Sprocket nie może nawiązać połączenia ani drukować

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP Sprocket i aplikacji HP Sprocket.
Zadanie drukowania wysłane do urządzenia Sprocket nie jest drukowane. Upewnij się, że urządzenie Sprocket jest naładowane, połączone z urządzeniem przenośnym przez Bluetooth, a oprogramowanie układowe Sprocket jest aktualne.

Krok 1: Włącz urządzenie Sprocket i sprawdź stan baterii

Urządzenie Sprocket mogło zostać wyłączone lub bateria może wymagać ładowania. Użyj aplikacji HP sprocket, aby sprawdzić stan baterii, a następnie zmień ustawienia automatycznego wyłączania.
 1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aby włączyć urządzenie Sprocket, a następnie otwórz aplikację HP Sprocket.
 2. Dotknij ikony Menu , a następnie Sprocket.
 3. Dotknij Zarządzaj drukarkami, upewnij się, że wybrano drukarkę Sprocket, a następnie dotknij opcji Ustawienia drukarki.
 4. W obszarze Stan znajdź pozycję Bateria.
  • Jeżeli poziom naładowania baterii wynosi co najmniej 25%, przejdź do kolejnych kroków.
  • Jeżeli poziom naładowania baterii jest niższy niż 24%, ładuj baterię przez 30 minut, a następnie przejdź do kolejnych kroków.
 5. Dotknij pozycji Automatyczne wyłączenie, aby w razie potrzeby zmienić moment wyłączenia urządzenia Sprocket.
Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

Krok 2: Upewnij się, że w podajniku urządzenia Sprocket jest papier fotograficzny

Sprawdź podajnik i upewnij się, że jest w nim papier fotograficzny.
 1. Wyłącz urządzenie Sprocket, a następnie zdejmij pokrywę papieru.
 2. Włóż papier fotograficzny Sprocket, maksymalnie 10 arkuszy, z logo HP skierowanym do dołu.
  Papier fotograficzny z logo HP skierowanym do dołu
 3. Załóż pokrywę papieru, a następnie włącz urządzenie Sprocket.
Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

Krok 3: Sprawdź ustawienia urządzenia przenośnego

Upewnij się, że urządzenie przenośne może się połączyć z urządzeniem Sprocket.
 1. Włącz urządzenie Sprocket.
 2. Na urządzeniu przenośnym otwórz menu ustawień Bluetooth, a następnie upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.
 3. Sprawdź ustawienia na urządzeniu z systemem Android lub iOS.
  • Urządzenia z systemem Android: Na urządzeniu przenośnym otwórz menu Lokalizacja lub Usługi lokalizacji, a następnie upewnij się, że funkcja lokalizacji jest włączona.
   Uwaga:
   Można włączyć funkcję lokalizacji, aby umożliwić nawiązanie połączenia i drukowanie, a następnie wyłączyć ją, gdy urządzenie Sprocket nie jest używane.
   Przykład menu lokalizacji w systemie Android
  • Urządzenia iOS: Poprzednio sparowane akcesoria Bluetooth, takie jak Apple AirPods, mogą uniemożliwiać wstępne wykrywanie drukarki Sprocket. Przed parowaniem z drukarką Sprocket rozłącz dane akcesorium w menu Bluetooth urządzenia. Akcesorium będzie można sparować ponownie po połączeniu z drukarką Sprocket.
 4. Na urządzeniu przenośnym otwórz aplikację HP Sprocket.
 5. Dotknij ikony Menu , Sprocket, a następnie pozycji Zarządzaj drukarkami.
  Zostanie wyświetlona lista dostępnych drukarek Sprocket.
  • Jeżeli urządzenie Sprocket jest wyświetlane: Oznacza to, że urządzenie Sprocket jest połączone.
  • Jeżeli urządzenie Sprocket nie jest wyświetlane: Dotknij pozycji Dodaj nową drukarkę, a następnie dotknij nazwy swojego urządzenia Sprocket.
Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

Krok 4: Zresetuj urządzenie przenośne i urządzenie Sprocket

Zresetuj urządzenie przenośne i urządzenie Sprocket, aby skasować wszystkie błędy.
 1. Wyłącz urządzenie przenośne, a następnie włącz je ponownie.
 2. Włącz urządzenie Sprocket.
 3. Zdejmij pokrywę papieru, a następnie użyj wąskiego przedmiotu, takiego jak szpilka lub spinacz do papieru, naciśnij przycisk resetowania i przytrzymaj go przez trzy sekundy, aż drukarka Sprocket się wyłączy.
  Uwaga:
  Lokalizacja przycisku resetowania różni się w zależności od modelu drukarki Sprocket. Zwykle przycisk jest na spodzie pokrywy papieru, ale może też być na zewnątrz obok portu ładowania.
  Przykład resetowania drukarki fotograficznej HP Sprocket Select
  Przykład resetowania drukarki fotograficznej HP Sprocket Select
 4. Włącz urządzenie Sprocket.
Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

Krok 5: Zaktualizuj oprogramowanie układowe urządzenia Sprocket

Firma HP regularnie publikuje aktualizacje oprogramowania układowego. Uaktualnienie oprogramowania układowego urządzenia Sprocket może rozwiązać problem.
 1. Upewnij się, że urządzenie Sprocket jest włączone, a urządzenie przenośne jest połączone z Internetem.
 2. Na urządzeniu przenośnym otwórz aplikację HP Sprocket.
 3. Dotknij ikony Menu , a następnie Sprocket.
 4. Dotknij Zarządzaj drukarkami, upewnij się, że wybrano drukarkę Sprocket, a następnie dotknij opcji Ustawienia drukarki.
 5. Znajdź aktualizację oprogramowania.
  • Jeśli wyświetli się aktualizacja oprogramowania, dotknij pozycji Pobierz aktualizację oprogramowania i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie, aby dokończyć aktualizację.
  • Jeżeli opcja uaktualnienia oprogramowania układowego nie zostanie wyświetlona, oznacza to, że oprogramowanie układowe jest aktualne.
Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

Krok 6: Kontakt z centrum obsługi klienta HP

Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi klienta HP.
Pomóż nam doskonalić usługi, udzielając opinii na temat dokumentu.