Drukarki HP Sprocket - Migający czerwony wskaźnik stanu

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP Sprocket i aplikacji HP Sprocket.
W trakcie wykonywania zadania drukowania urządzenie Sprocket zatrzymuje podawanie papieru fotograficznego, wskaźnik stanu miga na czerwono i w aplikacji HP Sprocket wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów o błędzie.
  • Brak papieru
  • Otwarta pokrywa górna
  • Zacięcie papieru
  • Nieprawidłowy rodzaj papieru
Zapoznaj się z częścią pasującą do wyświetlonego komunikatu o błędzie. Jeżeli żaden komunikat o błędzie nie został wyświetlony, zapoznaj się z częścią Rozwiązywanie problemów związanych z migającym czerwonym wskaźnikiem, gdy nie ma żadnego komunikatu o błędzie.
Pomóż nam doskonalić usługi, udzielając opinii na temat dokumentu.